Sunday, 16 December 2007

Дэлхийн шилдэг их сургуулиуд

Оны шилдэг 200 сургуулийг, ажил олгогчдийн тус сургуулийг төгсөгчдийг ажилд авах сонирхол, тус сургуулид элсэхийн тулд сурагчдийн олон улсад үзүүлэх амжилт зэргийг харгалзан жагсаасан байна. Жагсаалтанд 62 Америкийн, 30 Английн их сургууль орсон байна.
Шилдэг 200 сургуулийн эхний 20г дурдихад...

1. Harvard, US
2. University of Cambridge, UK
2. University of Oxford, UK
2. Yale University, US
5. Imperial College London, UK
6. Princeton University, US
7. California Institute of Technology, US
7. University of Chicago, US
9. University College London, UK
10. Massachusetts Institute of Technology (MIT), US
11. Columbia University, US
12. McGill University, Canada
13. Duke University, US
14. University of Pennsylvania, US
15. Johns Hopkins University, US
16. Australian National University, Australia
17. University of Tokyo, Japan
18. University of Hong Kong, Hong Kong
19. Stanford University, US
20. Carnegie Mellon University, US
20. Cornell University, US

US- United States (Америк)
UK- United Kingdom (Англи)

No comments: