Thursday, 22 November 2012

Gift idea

Удахгүй төрсөн өдөр нь болох гэж байгаа Baking хийх дуртай найздаа ийм юм бэлэглэх санаатай...

Wednesday, 21 November 2012
Далайтай бөгөөд тэнд нь зун болж байгаа газар амьдарч байсан бол туршмаар л юм байна...