Wednesday, 21 November 2012
Далайтай бөгөөд тэнд нь зун болж байгаа газар амьдарч байсан бол туршмаар л юм байна...

1 comment: