Friday, 29 July 2011

everything is a copy of a copy....

Wednesday, 20 July 2011

Journey to Cambodia

Анжелина Жолие, LV хоорондын $10 сая ногооны гэрээний үр жимс болох Journey to Cambodia рекламны постер, богино киноны хамтаар олны хүртээл болсон байна...

Thursday, 14 July 2011

DIY бугуйвчууд

Friendship бугуйвчийг хийх зааварийг эндээс

Braided Hex Nut бугуйвчийг хийх зааварийг эндээс

Woven бугуйвчийг хийх зааварийг эндээс

Wrap бугуйвчийг хийх зааварийг эндээс

The Typescreen


IPad-г бичгийн машин болгодог Spinning Hat-ын шинэ бүтээгдэхүүн The Typescreen 35 ногооны үнэтэй.

Эх сурвалж

Tuesday, 12 July 2011

seafood diet...


My kind of a diet :D