Thursday, 14 July 2011

DIY бугуйвчууд

Friendship бугуйвчийг хийх зааварийг эндээс

Braided Hex Nut бугуйвчийг хийх зааварийг эндээс

Woven бугуйвчийг хийх зааварийг эндээс

Wrap бугуйвчийг хийх зааварийг эндээс

No comments: