Tuesday, 17 August 2010

Хоёр хөлтэй ширээ

Shay Carmon, Ben Klinger нарын хамтран бүтээсэн хоёр ширхэг царс модон хөлтэй энэхүү ширээ (Two Leg Coffee Table) энгийн мөртөө этгээд юм... Таалагдлаа...
Эх сурвалж

No comments: