Friday, 19 November 2010

Vac from the SeaElectrolux, таван сарын турш далайн тэнгисийн ёроолоос цуглуулсан хуванцраа ашиглан эдгээр тоос сорогчдыг үйлдвэрлэсэн байна. Загвар тус бүрт түүхий эдийг гаргасан далай тэнгисийн нэрийг хайрласан бөгөөд зүүнээс баруун руу North sea, Indian ocean, Mediterrnean sea, Pacific ocean, Baltic sea

Эх сурвалж

No comments: