Monday, 10 January 2011

Мөчирөн өлгүүр

Love Aesthetics-т бүдүүхэн мөчирийг будаад таазнаас дүүжлэн өлгүүр хийсэн нь таалагдлаа, танд бас таалагдана байх гэж итгэнэм..

Эх сурвалж

1 comment:

dreamer said...

таалагджийна