Tuesday, 15 March 2011

100 Things you NEED to know this season


MyWardrobe.com
энэ улирал эмэгтэйчүүдийн мэдвэл зохих 100 зүйлийг цуглуулан style guide хавар зун 2011-ээ гаргасан байна. Үзээд та нартайгаа хуваалцью гэж саналаа...1 comment:

Cаарал said...
This comment has been removed by the author.