Friday, 6 June 2008

Гар дээрх амьтаны хүрээлэн


Guido Daniele-н гаран дээр бүтээсэн гайхамшиг.

No comments: