Thursday, 5 June 2008

Хүний амьдарлын туршид учирх гурван дарамт

Насан багын дарамт
Хань нөхөрийн дарамт
Насны дарамт

No comments: