Sunday, 7 September 2008

AМАРХАН гарын драйвер


Энэ 4 сараас хойш амархан хэмээх драйвар ашиглах болсон юм. АМАРХАН нэрэндээ үнэхээр зохицсон эд байгаа юм. Монголоор бичихэд үнэхээр ажил хөнгөлдөг энэхүү драйверыг бүтээгчид нь "АМАРХАН гарын драйверыг англи, монгол хоёр хэлийг сольж бичдэг хүмүүст тохиолддог бэрхшээлийг шийдвэрлэх зорилгоор бүтээсэн болно. Энэхүү гарын драйверийг хэрэглэснээр өмнө нь хэрэглэдэг байсан хуучин монгол байрлалыг сурахад хүндрэлтэй, англи байрлалтайгаа хольж будилах зэрэг хүндрэлүүдээс зайлсхийх боломжтой болж байна. AMAPXAH-ы давуу тал нь англи үсгийн байрлалтай төстэй тул ашиглахад хялбар, хооронд нь хольж будилахгүй. Linux болон Windows үйлдлийн систем дээр суулган ашиглах боломжтой." гэж тайлбарласан байна. За залуусаа АМАРХАН ГАРЫН ДРАЙВАР-аа эндээс татаж аваад ашиглаад байж дээ.

Зургийг www.newcomsystems.com-аас авав.

No comments: