Friday, 9 April 2010

Трико буцаж ирлээ....Цэцэгтэй, өнгөтэй, зүрхтэй, цэгтэй, логотой триконууд буцаж ирлээ...

No comments: