Sunday, 5 September 2010

Алтан эдлэл өнгөлөгч

Орц:


* Cerussite (lead carbonate) 200 гр
* Шохойн нунтаг 90 гр

* magnesium carbonate (MgCO3) 90 гр

* aluminium oxide (Al2O3) 200 гр

* Silicon dioxide, silica (SiO2) 130 гр

Бэлтгэх нь:

Нэг саванд бүх орцоо дээр бичсэн дарааллын дагуу хийн холиход алтан эдлэл өнгөлөгч маань бэлэн болно.


За тэгээд ингэж бэлтгэсэн бэлдмэлээрээ алтан эдлэлүүдээ зүлгээд байж дээ...

No comments: