Saturday, 25 September 2010

Төрсөн өдрийн мэнд Жак...

160 жилийн ойгоо тэмдэглэн хараар хувцалсан Жак "extra cool"...

No comments: