Sunday, 20 February 2011

BMW өвлийн дугуйны хэвлэмэл реклам


Канад, BMW-н хэрэглэгчиддээ явуулсан өвлийн дугуйны хэвлэсэн реклам.. Цасан дээр BMW машины өвлийн дугуйны гаргасан мөрийг даган захидалд хүрнэ...

No comments: