Sunday, 20 February 2011

See the unseen-Spuk

Германы Spuk pictures үзээгүйг үзүүлэхүйц их зурагтай аж.... Итгэхгүй бол өөрөө хар!!

7 Year Itch киноны үзэгдэл

Spuk хувилбар нь

Beatles Abbey Road албумны нүүр

Spuk хувилбар нь

1932 он Charles C. Ebbets-н ‘Lunch atop a Skyscraper’

Spuk хувилбар нь

No comments: