Monday, 22 August 2011

“Les Jeans de Chanel"

Chanel-н жинс inspired хумсны будгын гурвал энэ оны 9.8 наас худалдаанд гарах гэнэ... Зөвхөн 9 сард зарагдах эдгээр гурвалын нэр “Les Jeans de Chanel"

No comments: