Thursday, 4 August 2011

swide.com

Dolce and Gabbana брандийн Swide нэртэй интэрнэт сайт/сэтгүүл бадгийм. Swide дээр бичсэнээр энэ улиралийн эрэгтэй загварыг 4 үгээр илэрхийлж болох аж.

1. Цагаан

2. Тод өнгө

3. Дөрвөлжин хээ (Check pattern)

4. Судал (Stripe)

No comments: