Tuesday, 12 June 2012

"Салхин" сэнс


Хурдны зам дээрх машинуудын үүсгэсэн салхыг ашиглан тог үйлдвэрлэх салхин сэнх... Юмханаар юм хийх гэдэг нь үү, суусан газраасаа шороо атгана гэдэг нь үү?, аль алинаас нь жоохон жоохон болтой....

No comments: