Sunday, 20 April 2008

İstanbulСтамбул хотыг танилцуулах богино хэмжээний клип. Энэ клипний онцлог нь видео камераар биш 1500 фото зургийг ашиглан хийсэн оршино. Энэхүү клипийг хийхэд нийт 5.5 сар зарцуулжээ.

No comments: