Thursday, 3 July 2008

Хэлц үгнүүд - Хүнсний холбогдолтой


1. She is a peach. - Тэр ч дажгүй хүүхэн шүү.
2. He's full of beans. - Тэр ёстой бурж байна.
3. It's not my cup of tea. - Надад хамаагүй.
4. He's full of baloney. - Тэр амнаас цаашгүй.
5. It's just sour grapes. - Үл ойлголцох.
6. That's corny. - Эмзэг асуудал аа.
7. I'm in a pickle. - Яахаа мэдэхгүй, хоёрдох.
8. He brings home the bacon. - Мань эр ивээн тэтгэгч нь.
9. She's in a stew. - Боож үхэх мэт уурлах, уур савсах.
10. He's the top banana. - Мань эр толгойлогч нь.

No comments: