Monday, 1 December 2008

Хүйсний ялгааХарвардын Их Сургуулийн (Harvard University) проф.Ricardo Hausmann, Калифорниагийн их сургуулийн (Universty of California Berkeley) проф.Laura D.Tyson, World Economic Forum-ын Saadia Zahidi нарын хамтрсан дэлхийн 130 оронд хүйсний ялгааг судалсан судалгааны дүн гарсан байна.

Дэлхийн Эдийн Засгийн форумын үндэслэгч, гүйцэтгэх захирал (founder and executive chairman) Кlaus Schwab-ын үзэж буйгаар эмэгтэй эрэгтэй хүйсний ялгаа нь ганцхан гэр бүл биш улс орон, цаашлаад дэлхийн эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байдаг аж. Учир нь эмэгтэйчүүд нэг улс үндэстэний потенцал ажиллах хүчний 50 гаруй хувийг бүрдүүлдэг. Потенцал ажиллах хүчнээс гадна ямар нэгэн асуудалд эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс арай өөрөөр хандаж эцсийн шийдвэрийг гаргадаг гэнэ.

130 улсад хийгдсэн тус судалгаанд эмэгтэйүүдийн эдийн засагт оролцох оролцоо, боломж, боловсрол эзэмших боломж, эрүүл мэнд, амьд үлдэх боломж, улс төрд оролцоог судлан эрчүүдийн мөн үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан үзсэн байна.

Жагсаалтыг Норвег, Финланд, Швед зэрэг Европын орнууд тэргүүлсэн бол Монгол дөчид жагсаж Йемен, Чад зэрэг Арабын улсууд сүүл мушгисан байна. Монгол эмэгтэйчүүдийн бэр болох нь ихэссэн Солонгос улс 108, Япон улс 98 жагссан байна. Солонгос, Японоос гадна олон тооны Монгол ажилладаг Чех 69, АНУ 27, Их Британ 13-т жагссан байна. Өнгөрсөн жилтэй харицуулавал; Хятад өнгөрсөн жил 73 жагсаж байан бол энэ жил 57, АНУ өнгөрсөн жил 31 энэ жил 27, Франц өнгөрсөн жил 51 жагсаж байсанаа энэ жил 15, Монгол өнгөрсөн жил жагсаалтын 62, энэ жил 40 жагссанаас тухайн улсуудад жендерийн ялгаа харицангуй багссан нь харагдаж байна. Жендерийн асуудалыг нааштайгаар шиийдэж байгаа Монгол, Франц гээд ахиж дэвшиж байгаа улсууд байхад Англи, Герман зэрэг уруудаж доордож байгаа улсууд бас байгаа ажээ.

Жагсаалтыг тэргүүлэх Норвег Улсад эмэгтэйчүүдэд эрчүүдэд олддог боломжуудын 82 хувь л олддог бол Монгол эмэгтэйчүүдэд эрчүүдэд олддог боломжийн 70 хувь нь олддог байна.

Эх сурвалж: The Global Gender Gap Report 2008 (татаж авахаар оруулав.)

No comments: