Tuesday, 16 December 2008

Английн алдартай зурагчин Tim Flach ихэнхдээ амьтаны зураг авдаг бөгөөд сүүлд гаргасан "Equus" хэмээх үзэсгэлэндээ дөнгөж хээлтсэн гүүний хэвлий дэх унаганы 10, 30, 65, 75, 85, 340 хоногуудыг халисандаа буулгасанаа багтаасан байна.
Тэрээр энэхүү үзэсгэлэнгээ гаргахын тулд Монголын тахиас өгсүүлээд Араб, Изланд адууны зураг авахаар дэлхийг тойрсон аж.
Түүний морь сэдэвтэй зургудыг агуулсан ном энэ оны 10 сард АНУ, UK, Канад, Ирланд, Австрали, Шинэ Зеланд, Франц, Герман, Итали улсуудад хэлэгдэн гарсан байна.

хээлтээд 10 хоносоны дараа


30 хоног65 хоног


75 хоног85 хоног340 хоног буюу дөнгөж төрөнгүүтээ


Түүний сайт

No comments: