Friday, 19 March 2010

More buttons

Товчны хайрцаг хэзээ хэзээнээс илүү моданд орж байх шиг... Заавал путболк гэлгүй цахилгаан- -тай эсвэл голоороо товчтой цамцныхаа энгэр, ар нурууг, малгай, цүнхээ бас чимэглэж болмоор...
Товчоор
Энгэрийн зүүлт
Хаалганы чимэг

No comments: