Monday, 10 May 2010

Polaroid зүрх


Хайртай хань, эцэг эх, үр хүүхэдтэйгээ өнгөрүүлсэн хаппи мөчүүдээ поларойд аппаратаар баримтжуулаад ханандаа зүрхэн хэлбэртэй эвлүүлэн тавих: ШИНЭ МОДА

No comments: