Friday, 16 July 2010

Танилц ZOKU49.95$ үнэтэй, цахилгаанаар ажилладаггүй энэ машин 7 минутанд зайр-маг (popsicle) хийх чадвартай гэнэ.

No comments: