Thursday, 21 April 2011

Өндөгний крисло

Аnima dinamica студийн зохион бүтээл өндөгний крисло улбар шар, ногоон, цагаан, чернелин ягаан, улаан өнгөний сонголттой..

No comments: