Sunday, 10 April 2011

Эсэргүү french

Үзүүр нь биш уг нь цагаан эсэргүү french. Таалахуу, эс таалахуу?

No comments: