Tuesday, 26 April 2011

Faber-Castell True Colours


Faber-Castell ямар өнгө хүсч байгаагаа нарийвчлан мэддэг үйлчлүүлэгчиддээ зориулан “True Colours. Faber-manor house” моттотой шинэ реклам бэлтгэсэн байна..No comments: