Saturday, 11 April 2009

Seen on

Нэг сайт байна аа. Кино, телевизийн нэвтрүүлэг, элдэв уулзалт цуглаанд таны "дуртай" одын "таньд таалагдахуйц" юу өмссөнийг, "тэр" нь ямар маркых болох, бүтээгдэхүүний онцлог цаашлаад онлайнаар худалдаж авах хаяг, үнэ зэргийг search хийдэг гээд л бод. Би жишээлбэл Carrie Bradshaw-н барьсан Эйффэлийн цамхаган цүнхийг хайлаа (оллоо). Тэрхүү цүнхийг Timmy Woods гэдэг "хүн" бүтээжээ. Үнэ нь загвараасаа шалтгаалан 450-3000$ аж. За нэг иймэрхүү, хэний, хэзээ, юу өмссөнийг сонирхож байвал ийшээ ороод have fun.

No comments: