Monday, 2 November 2009

Цахилгаанаар хийсэн зүүлтүүд

Сүүлийн үед плаж, юпка, өмц, цамц гээд хувцас бүрийг чимэглэх болсон цахилгаанаар зүүлт хийжээ. Цахилгаан гэхээргүй чамин эдгээрийг гарын уртай бол хийчихмээр...

No comments: