Monday, 9 November 2009

LV Монголд
Энэтхэгт нэг залуу 7 ч илүү 9 ч билүү жилийн турш Акс биеийн саван, сахалын хөөсийг хэрэглэлээ рекламан дээр гардаг шиг хүүхнүүд унаж тусаад байгаа юм алга шалтгаанаар шүүхдсэн байсан. Тэрэн шиг бодьтой реклам биш шалтгаанаар шүүхдвэл хэдэн төгрөг олох болов уу? :)

No comments: