Monday, 30 November 2009

Scarf+hood=SNOOD


Өргөн ороолтны хоёр үзүүрийг холбож нэхсэнийг малгай ороолтны нийлмэл буюу СНҮҮД гэмой. Энэ жил моданд ороод буй снүүдыг Burberry дэлгүүрээс 125 паунд төлөн, худалдаж авч эсвэл өөрөө, чадахгүй бол эгчийгээ, ээжийгээ шаналган нэхүүлж эзэмшмой.

No comments: