Friday, 6 November 2009

Free Counter

Үнэгүй, хандалт үзүүлдэг тоолуурууд яагаад байдаг юм бол? Миний гал тогоонд-ын хандал 20 гаруй мянга байснаа "тэр нэгэн бүрхэг өглөө" ухраад 12000 хавьцаа болсон байсан чинь Туркэд сурах, ажиллах талаар бичдэг харьцангүй шинэ, хөл хөдөлгөөн багатай монтур блогт маань 12000 гаруй хандсан гэж харагдаад байдын... Нэгнээс нь хасаад нөгөө рүү нь нэмсэн юм болов уу :)

No comments: