Sunday, 27 June 2010

Хамгийн олон жуулчин хүлээж авдаг улсууд

дарааллаараа

1. Франц

2. АНУ
3. Спайн
4. Хятад
5. Итали
6. Англи (UK)
7. Tурк

8. Герман
9. Малайз
10. Мексик аж...

Have You Been There?

2 comments:

Номинговь said...

Have been to 7 out of 10. Next on the list are some Asian countries..

Дашдэмбэрэлийн Aнхзаяа said...

Таныг тэнүүлч гэсэн чинь та юу гээд байлаа ккк