Thursday, 24 June 2010

Cylindrus hub
Энэхүү "шидтэний малгай"наас туулай биш USB залгуурууд гардаг гэвэл та итгэх үү....
Эх сурвалж

No comments: