Thursday, 24 June 2010

Hello EVERYONE


Таван тивийн хүүхдүүд+хүүхнүүдийн таалааад байдаг Hello Kitty-г, Joseph Senior, Star Wars, Batman, Transformers, Star Trek зэрэг поп icon болгон хувиргасан нь таньд таалж байх юм уу?
No comments: