Sunday, 24 October 2010

Зууны 28 шил, тэдний эзэд

Плакат бүтээгч Moxy Creative, John Lennon, Woody Allen, Ганди зэрэг нүдний шилгүйгээр төсөөлөхөд бэрх 28 алдатаны нүдний шилээр постер хийсэн байна. Постерийг бүтээгч Glenn Manucdoc Kanye West, Johny Depp, Gandhi, Andy Warhol мөн Yves Saint Laurent нарт тусгай постер бүтээсэн бөгөөд үнэ 30-33 долларт хэлбэлзэнэ. Плакат бүрийг 50 хувь л хэвлэх тул таалсан бол яараарай.


No comments: