Saturday, 30 October 2010

Үндэстнүүдийн IQ-н газрын зураг


Улс үндэстэний дундаж IQ Richard Lynn-ы Race Differences in Intelligence номноос. Газрын зургаас харахад Монголчуудын IQ дунджаар 100 байдаг болтой...

Эх сурвалж

No comments: