Saturday, 16 October 2010

Хар Сувд


Rémy Martin-гийн Хар Сувд нэртэй, 100 жил хадгалсан, 750 мл хэмжээтэйгээр 786-хан шил үйлдвэрлэгдсэн болор шилэнд савлагдсан эдгээр коньяк 15.000$ үнэтэй.

No comments: