Wednesday, 5 November 2008

Blood Diamond кинон дээр гардаг шиг энэхүү хамгийн хатуу эрдэсийг олборлох гэж, ар гэрээ тэжээх гэж, баян энхэрийн гарыг чимэх гэж өдөр бүр олон олон хүн амиа алдаж, тахир дутуу болж байгааг сануулахаар, анхааруулахаар доорх рекламуудыг хийсэн байна.
AD 1 TAG: For every box that is opened, someone else's is closed.
AD 2 TAG: For every finger to receive a ring, another one must pull a trigger.
AD 3 TAG: For every hand in marriage, another hand is taken away.

Art School: Savannah College of Art & Design (Savannah, GA, USA)
Art Director: Michael Griffith
Copy Writer: Michael Griffith

No comments: