Tuesday, 4 November 2008

Lavazza хуанли

Pirelli-гийн дараа Lavazza бас өөрийн нэрэмжит хуанли гаргадаг аж. Зурагчин Annie Leibovitz-ын дуранд Eva Riccobono, Elettra Rossellini Wiedemann, Alessia Piovan, Gilda Sansone, Kate Ballo зэрэг манкенүүдийн амьлуулсан "Итали Стиль" зургууд үнэхээр Итали Стилийг агуулж илтгэж чаджээ.

No comments: