Tuesday, 3 March 2009

Үл үзэгдэх сандал


"Үл үзэгдэх сандал" өдөр бүр 2 минут сууснаар хөл болон гэдэсний булчин чангардаг увьдастай ажээ. Энэхүү дасгалыг хийхийн тулд хананаас 40 орчим см зайтай байраа эзлэнэ. Сандал дээр сууж буй мэт нуруугаараа хана налаад энэ чигээрээ 20-120 сек сууна. 120 сек уналгүй, ядралгүй ийм маягаар сууж чадаж байвал дараагийн удаа өвдөг дээрээ бяцхан жинтэй туршаад үзээрэй.

No comments: