Wednesday, 8 December 2010

Летто зип


Oрой ирээд орохоос хойш одоо хураасан ч яалаа байсан ч яалаа гэж өглөө бүр боддог бол өөрт таны зориулсан ор (Летто зип) оллоо, тухлан суугаад таалан соёрх...
Эх сурвалж

No comments: