Tuesday, 14 December 2010

Gift idea #4

60 цаг асах чадвартай энэхүү лаа 30 ногооны үнэтэй.
Шинэхэн байр авсан найз чинь, хамаатан тань housewarming парти хийж байгаа бол...


No comments: