Wednesday, 15 December 2010

Clock for an Architect

Аргантин зохион бүтээгч Daniel Weil энэхүү цагийг нэг архитектурт бэлэглэх зорилгоор бүтээсэн аж. Сэрүүлгийг тавихын тулд механизмын үзүүрт байгаа түлхүүрийг эргүүлэхэд болдог энэ цаг нэг ширхэг AA зайгаар ажилладаг аж.

No comments: