Tuesday, 29 September 2009

Өвдөг давсан түрийт

Энэ жил моданд ороод буй өвдөг-давсан түрийтэй гутлыг хуучин жинсэн юпка, богино түрийтэй гутал ашиглан хэрхэн хийхийг энэ блогт заажээ. 2 түрий хийгээд илүү гарсан савхиар уяа хийгээд, уяж нэг уяхгүй нэг өмсөж болох энэхүү надад лав таалагдлаа.
Заавал өвдөг-давсан түрийт гэлтгүй мөн сайтан дээр нийтлэгдсэн бусад DIY төслүүд энд, таалан соёрх.

No comments: