Thursday, 24 September 2009

Marshmallow Experiment

Зөөлөн чихрийн тест

Энэ видеог хуваалцахгүй байж чадсангүй:) Хамгийн эхэнд гарч байгаа шар толгойтой баньд үнэн хөөрхөн. Заавал үзээрэй.
Тестийн талаар, хэрхэн хүүхэд дээрээ турших мөн энэхүү тестний дүнгийн талаар нэг пост бэлдэж байгаа, мөдхөн нийтлэнэ ээ.

No comments: